Tarkastustoiminta

Lakisääteisten tarkastusten myötä kohti parempaa turvallisuutta.VÄESTÖNSUOJAT


Pelastuslaki (379/2011) määrää, että väestönsuojat sekä varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

Suoritamme sekä väestönsuojan vuositarkastuksia että 10 v:n välein tehtävän tiiveyskokeen. Täydennämme myös tarkastuksessa mahdollisesti ilmenevät puutteet ja teemme tarvittaessa yleisimmät huoltotyöt. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja joka toimitetaan asiakkaalle.

PUTOAMISSUOJAIMET

Lain mukaan työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille määrävälein tarkastuksia. Pätevöityneenä suoritamme putoamissuojainten määräaikaistarkastukset valmistajien ohjeiden mukaisesti ja teemme niistä vaadittavat asiakirjat.

Suoritamme tarkastuksia sekä toimipisteellämme että asiakkaidemme tiloissa.